כד הוא הבית של הצמח

 

וכל אחד מאיתנו אוהב שיש לו בית שמתאים למידותיו

אבל גם כל צמח יודע מה שהאדם לפעמים שוכח - 

שמדי פעם, צריך להשתנות כדי לגדול