DSC_0308_edited.jpg

כד הוא הבית של הצמח

וכל אחד מאיתנו אוהב שיש לו בית שמתאים למידותיו

שמדויק לצרכיו, שמייצג ערכיו

אבל גם כל צמח יודע מה שהאדם לפעמים שוכח - 

שמדי פעם, צריך לשנות את הסביבה כדי לגדול

 

כדי 6 ס"מ

 

כדי 9 ס"מ